SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI/
TURKISH COAST GUARD COMMAND

DÜZENSİZ GÖÇ İSTATİSTİKLERİ/
IRREGULAR MIGRATION STATISTICS

DÜZENSİZ GÖÇ İSTATİSTİKLERİ/IRREGULAR MIGRATION STATISTICS
SENE / YEAR DÜZENSİZ GÖÇ OLAY SAYISI / NUMBER OF IRREGULAR MIGRATION INCIDENTS DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI / NUMBER OF IRREGULAR MIGRANTS HAYATINI KAYBEDEN GÖÇMEN SAYISI / NUMBER OF LIFE LOSS IRREGULAR MIGRANTS YAKALANAN ORGANİZATÖR SAYISI / NUMBER OF APPREHENDED ORGANIZERS
2014 574 14.961 69 106
2015 2.430 91.611 279 190
2016 833 37.130 192 1182016-2017 YILLARI TÜM DENİZLERE AİT KIYASLAMALI DÜZENSİZ GÖÇ İSTATİSTİKLERİ /l
COMPARATIVE IRREGULAR MIGRATION STATISTICS BETWEEN THE YEARS 2016-2017 AND 2017 IN ALL SEAS AROUND TURKEY
AYLAR /
MONTHS
DÜZENSİZ GÖÇ OLAY SAYISI / NUMBER OF IRREGULAR MIGRATION INCIDENTS DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI / NUMBER OF IRREGULAR MIGRANTS HAYATINI KAYBEDEN GÖÇMEN SAYISI / NUMBER OF LIFE LOSS IRREGULAR MIGRANTS YAKALANAN ORGANİZATÖR SAYISI / NUMBER OF APPREHENDED ORGANIZERS
2016 2017* 2016 2017* 2016 2017* 2016 2017*
18 Ocak /
18 th January
- - - - - - - -
OCAK/JANUARY 69 8 3.196 263 40 - 1 -
TOPLAM /
TOTAL **
69 8 3.196 263 40 - 1 -

* Paylaşılan veriler deniz yoluyla yapılan düzensiz göç esnasında meydana gelen ve arama kurtarma faaliyetleri icra edilen olaylara ait bilgiler içerdiğinden olayların bitiminde değişiklik gösterebilmektedir.

* Statistical information given in the table may vary because they consist of data related incidents which were occured and turned into search and rescue operations.

** Veriler 18 Ocak 2017 tarihine kadar olan bilgileri içermektedir. / The data contains the statistics up to 18 January of 2017.