EGE DENİZİ DÜZENSİZ GÖÇ İSTATİSTİKLERİ(2017) / IRREGULAR MIGRATION STATISTICS IN THE AEGEAN SEA IN 2017
AYLAR / MONTHS DÜZENSİZ GÖÇ OLAY SAYISI / NUMBER OF IRREGULAR MIGRATION INCIDENTS DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI / NUMBER OF IRREGULAR MIGRANTS HAYATINI KAYBEDEN GÖÇMEN SAYISI / NUMBER OF LIFE LOSS IRREGULAR MIGRANTS YAKALANAN ORGANİZATÖR SAYISI / NUMBER OF APPREHENDED ORGANIZERS
18 Ocak/18 th Jan - - - -
OCAK/JANUARY 7 169 - -
TOPLAM/TOTAL ** 7 169 - -

* Paylaşılan veriler deniz yoluyla yapılan düzensiz göç esnasında meydana gelen ve arama kurtarma faaliyetleri icra edilen olaylara ait bilgiler içerdiğinden olayların bitiminde değişiklik gösterebilmektedir.

* Statistical information given in the table may vary because they consist of data related incidents which were occured and turned into search and rescue operations.

** Veriler 18 Ocak 2017 tarihine kadar olan bilgileri içermektedir. / The data contains the statistics up to 18 January of 2017.