Anasayfa   |   Site Haritası    |   İletişim   |   English
 
 
 
 
 
 

Yüzer Platformlar

 
 
       SG A/K Gemileri  
       80 Sınıfı Botlar  
       KAAN 33 Sınıfı Botlar  
       KAAN 29 Sınıfı Botlar  
       KAAN 19 Sınıfı Botlar  
       KAAN 15 Sınıfı Botlar  
       SAR 35 Sınıfı Botlar  
       SAR 33 Sınıfı Botlar  
       Türk Tipi Botlar  
       Piket Tipi Botlar  
       Kontrol Botları  
       DEGAK  
       SAGET  
 
 

Uçar Platformlar

 
 
       AB 412 Helikopterler  
       CASA CN 235 Uçakları  


 

 Sahil Güvenlik K.lığı
Mobil Uygulaması

 
 

YÖNETMELİKLER

 1. Adli Kolluk Yönetmeliği

 2. Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

 3. Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği

 4. Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik

 5. Balıkçı Barınakları Yönetmeliği

 6. Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

 7. Balıkçı Gemilerinin Emniyeti Hakkında Yönetmelik

 8. Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

 9. Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik

 10. Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Mahkemelerce Alınacak Tanık Koruma Tedbirlerine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

 11. Çevre Denetimi Yönetmeliği

 12. Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik

 13. Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik

 14. Dalabilir Deniz Araçları Hakkında Yönetmelik

 15. Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Yönetmelik

 16. Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği

 17. Deniz Kazalarının İncelenmesine İlişkin Yönetmelik

 18. Denizcilere Mahsus Kıyafet Yönetmeliği

 19. Denizlerde ve Yurt Düzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

 20. Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

 21. Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik

 22. Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik

 23. Gemi Adamları Yönetmeliği

 24. Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliği

 25. Gemi Söküm Yönetmeliği

 26. Gemi Teçhizatı Yönetmeliği

 27. Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelik

 28. Gemi ve Su Araçlarının İnşası, Tadilatı, Bakım-Onarımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

 29. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

 30. Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi Hakkında Yönetmelik

 31. Gezi Tekneleri Yönetmeliği

 32. Gümrük Yönetmeliği

 33. Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği

 34. Hudut ve Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliği

 35. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 36. Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği

 37. Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 38. Kaçak Petrolün Yakalanması Halinde İhbar Edenlere ve Yakalayan Kamu Görevlilerine İkarmiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 39. Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

 40. Karada Çıkabilecek Yangınlarla Deniz, Liman veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek….Yangınlar Hakkında Yönetmelik

 41. Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile İlgili Yönetmelik

 42. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsü

 43. Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

 44. Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 45. Kontrollü Teslimat Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 46. Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği

 47. Liman Devleti Denetimi Yönetmeli

 48. Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği

 49. Maden Kanununun 1 (A) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliği

 50. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

 51. Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 52. Muharip Yabancı Ordu Mensuplarından Türkiyeye Kabul Edilenler Hakkında Yönetmelik

 53. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

 54. Özel Teknelerin Donatımı, Kaydı ve Belgelendirilmesi ile Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlilikleri Hakkında Yönetmelik

 55. Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği

 56. Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 57. Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 58. Profesyonel Sualtı Adamları Yönetmeliği

 59. Resmi Mühür Yönetmeliği

 60. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

 61. Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği

 62. Sahil Güvenlik Kantin Yönetmeliği

 63. Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 64. Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik

 65. Seyir Yardımcıları Yönetmeliği

 66. SOLAS ve MARPOL Sözleşmelerine Göre Bildirimlere İlişkin Yönetmelik

 67. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

 68. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği

 69. Su Ürünleri Yönetmeliği

 70. Suç Eşyası Yönetmeliği

 71. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik

 72. Tanıtıcı Bayrakların Kullanma İznine ve Tescil İşlemlerine Ait Yönetmelik

 73. Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Bulanlara, Haber Verenlere ve Yakalayan Kamu Görevlilerine Verilecek İkramiye ile İlgili Yönetmelik

 74. Telsiz Yönetmeliği

 75. Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği

 76. Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği

 77. Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara İlişkin Yönetmelik

 78. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği

 79. Türk Uluslararası Gemi Sicil Yönetmeliği

 80. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği

 81. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği

 82. Türkiyede Bulunacak Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Mensuplarının Kıyafetlerine Dair Talimname

 83. Türkiyeye İltica Eden veya Başka Bir ülyeke İltica Etmek üzere Türkiyeden İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 84. Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği

 85. Uluslararası Denizcilik Forumları Koordinasyon Komisyonu Yönetmeliği

 86. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği

 87. Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

 88. Uzman Erbaş Yönetmeliği

 89. Yabancı Silahlı Kuvvetlere Bağlı Gemilerin Türk İçsularına ve Limanlarına Gelişleri ve Bu Sulardaki Hareket ve Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik

 90. Yabancı Uyruklu Kişilerle Evlenen Subay, Astsubay, Sözleşmeli Subay, Sözleşmeli Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar Hakkında Yönetmelik

 91. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

 92. Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği

 93. Yardım Toplama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 94. Yat Turizmi Yönetmeliği

 95. Yolcu Gemilerinin Emniyetine ve Gemideki Yolcuların Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Yönetmelik

 96. Zirai Karantina Yönetmeliği

 


 

       Atatürk Köşesi  
       Şehitlerimiz,Gazilerimiz  
       Anıtkabir  
 
 

Halkla İlişkiler

 
 
       Basın Açıklamaları  
       Basın Bilgi Notları    
       Basın Duyuruları  
       Sizden Gelenler  
 
 

Bize Ulaşın

 
 
       Arama Kurtarma Mrk.  
       İnsan Hakları İhlali  
       İhbar  
       Şikayet  
       Bilgi Edinme  
       İletişim  

 
 

Aramızdan Ayrılanlar

 
 
       Şehitlerimiz
       Vefatlarımız  
 
 

Hızlı Erişim

 
 
       Tatbikatlar  
       İhaleler  
       SGK Yayınları  
       Kolluk Etik İlkeleri  
       e-Posta  
       Denizcilere İlanlar  
       Denizlerimizde Hava  
       Faydalı Linkler  
       İstatistikler  
       İdare Faaliyet Raporu  
       Dalışa Giderken  
       BİMER  
       GYMY Mali Tablolar  
       Stratejik Plan  
       Arşivden Yararlanma  
 
 

Sosyal Medya

 
 
                  
   
     
     
 
 

Son Güncelleme Tarihi : 25.05.2016